Podkarpackie Majątek

Majątek Muzeum


Majątek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

               (stan na dzień 31.12.2016 r.)

1. Środki trwałe 696 894,62
   w tym:
   - budynki 259 756,93
   - grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu) 190 478,40
   - urządzenia techniczne i inne 246 659,29

2. Pozostałe środki trwałe 24 600,71

3. Wartości niematerialne i prawne 4 016,39

4. Eksponaty 236 720,99

5. Zbiory biblioteczne 201 748,51Poprawiony (czwartek, 28 grudnia 2017 10:25)

 
Powiaty