Podkarpackie Majątek

Majątek Muzeum


Majątek Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

               (stan na dzień 31.12.2015 r.)

1. Środki trwałe 692 992,18
   w tym:
   - budynki 259 756,93
   - grunty (prawo użytkowania wieczystego gruntu) 190 478,40
   - urządzenia techniczne i inne 242 756,85

2. Pozostałe środki trwałe 19 270,33

3. Wartości niematerialne i prawne 4 016,39

4. Eksponaty 167 840,79

5. Zbiory biblioteczne 190 341,78Poprawiony (poniedziałek, 16 maja 2016 11:39)

 
Powiaty